President:

Vice President:


Treasurer: 

Secretary:

Directors:                                                                                                                                                                                                    

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Kozlowski

Stefan Perzyna
Stanley Kolodziey

Mark Trocinski

John Temler

Henryk Jankowski
Jozef Nowicki
Chris Ciesiolkiewicz
Andrzej Kosalka
Czeslaw Gwizdak
Andrzej Laskowski

Richard Widerynski
R.J. Przybinda
Andrzej Kmita